• Wpisów:44
  • Średnio co: 53 dni
  • Ostatni wpis:6 lata temu, 21:10
  • Licznik odwiedzin:2 609 / 2424 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Każdy człowiek chce być w życiu szczęśli­wy. Nie ma na świecie człowieka, który po­wie­działby; chcę być nie­szczęśli­wy, nie chcę wal­czyć o swo­je szczęście. Czym jest szczęście, co to znaczy być szczęśli­wym? Każdy mówi to sa­mo chcę być szczęśli­wy, chcę wal­czyć o mo­je szczęście. Ale każdy od­po­wiada inaczej, bo inaczej ro­zumie, co to jest szczęście. Dla mnie szczęście jest czymś, do cze­go dążymy przez całe życie. Być szczęśli­wym to znaczy; kochać drugą osobę i być kocha­nym. Każdy człowiek szu­ka miłości. Chce być kocha­nym i chce kochać. Często mówi­my dru­giej oso­bie, że ją kocha­my, ale tak nap­rawdę nie zda­jemy so­bie spra­wy z te­go, co tak nap­rawdę znaczy kochać. Miłość to uczu­cie łączące dwo­je ludzi, to zaufa­nie, szcze­rość, wier­ność dru­giej oso­bie, przy­jaźń. Każdy z nas po­dej­mu­je próbę zdo­bycia szczęścia, w którym za­wiera się miłość. Moim zda­niem war­to uwzględnić te war­tości w swoim życiu, bo są one naj­cenniej­szym da­rem, ja­ki ot­rzy­maliśmy od Bo­ga. Każdy z nas może wal­czyć, ale nie każdy wyg­ry­wa. Na­leży być sil­nym, prze­pełnionym nadzieją i sta­wić czoło złym chwi­lom, aby cie­szyć się nag­rodą, jaką jest włas­ne zwy­cięstwo!
 

 
Cześć, mam do was wielką prośbę: )
Jak widać dopiero zaczynam i nie zbyt wiem skąd brać fajne zdjęcia i teksty..
licze na to,że podacie mi kilka fajnych stron
z góry dziękuje za pomoc..♥
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (3) ›
 

 
- tyle lat razem, a on nadal dziki..nie panuje nad nim.
- o czym ty mówisz?
-o moim śmiechu..